Företagsfakta

Cosaq AB är ett konsultbolag med säte i Stockholm som erbjuder kompetens inom Enterprise Architecture och integrerad utveckling.

Företaget bildades 2001 med syfte att erbjuda seniora konsulter inom systemutveckling, arkitektur, modelleringsledning, kravhantering och projektledning. Ett tydligt verksamhetsfokus och en målsättning att vara länken mellan verksamhet och IT har funnits med sedan starten. Denna grundtanke har vidareutvecklats och lett till det företag som Cosaq är idag.

Cosaqs medarbetare har mellan 15 och 25 års erfarenhet av branschen och stor erfarenhet av att arbeta som en länk mellan affär, verksamhet och IT. Vi har en målsättning att alla i företaget ska vara certifierade inom sina respektive specialistområden.