Kompetens

Cosaq består av seniora konsulter som alla har en bakgrund inom IT och 15-25 års erfarenhet av branschen. Vi har mångårig erfarenhet av arkitekturarbete i olika former och har de senaste åren arbetat med Enterprise Architecture. Vi har även gedigen kompetens inom bl.a. systemutveckling, verksamhetsutveckling, kravhantering och teknisk projektledning.

I början av 90-talet arbetade vi som systemutvecklare på olika företag. På våra olika håll såg vi alla klyftan mellan verksamheten och IT och de problem detta medförde. När vi startade Cosaq 2001 låg därför fokus på att vara "länken mellan verksamheten och IT".

Vi arbetade under flera år med att få ihop verksamhetsutveckling och IT-utveckling hos våra kunder med gott resultat. Verktyget för detta var en gemensam verksamhets- och IT-arkitektur.

På senare år har vi även börjat integrera affärsutvecklingen för att åstadkomma en komplett företagsgemensam utveckling. Vårt verktyg för detta är en företagsgemensam arkitektur, Enterprise Architecture.

Drivkrafter

Vi som arbetar på Cosaq drivs av att se företag och dess medarbetare utvecklas. Vi trivs när affär, verksamhet och IT arbetar tillsammans och utveckling ses som en naturlig del av verksamheten.

Vi strävar efter att hitta möjligheter, förbättringar och alternativa lösningar och vårt främsta verktyg är en god arkitektur i kombination med målstyrning och teamarbete.