Bli agil

Konkurrensen hårdnar och kraven på företagen ökar - man ska leverera mer och bättre samtidigt som man gör det snabbare och billigare. För att hålla ett försprång till konkurrenterna måste man snabbt kunna möta kundernas förändrade krav och komma med nya innovativa lösningar. Detta kräver ett agilt företag.

Ett agilt företag är snabbfotat och flexibelt, och har därmed förmågan att snabbt möta marknadens förändrade behov. Det kan vara krav på nya tjänster och produkter och möjlighet att nå tjänsterna via nya kanaler såsom webb och mobiltelefon. Det kan vara krav på att tjänsterna ska vara enklare att använda eller så kan en ökad prispress ställa krav på inre effektivisering.

Det agila företaget har en struktur som möjliggör förändring och ett arbetssätt där anpassning och utveckling är en självklar del av vardagen.

För att vara en ledare inom sin bransch måste ett företag dessutom vara innovativt. Ett ledande företag har förmågan att förutse och skapa behov hos marknaden och en förmåga att snabbt hitta nya lösningar i den egna organisationen.