Cosaqs bidrag

Cosaq baserar sitt arbete på arkitekturella discipliner, förändringsarbete och kommunikation.

Grundläggande för att göra en förändring är att förstå var man står och vart man vill nå. Finns den förståelsen är det möjligt att ta ut en riktning och definiera förändringen.

Arkitektur

Den helhetsbild som behövs för att skapa förståelse etableras med hjälp av modeller över företaget i form av ritningar. Modellerna beskriver olika aspekter av företaget, dess affär, verksamhet och IT. Cosaq hjälper kunden att analysera dessa aspekter och att ta fram modeller.

Förändringsarbete

Modellerna används för att definiera planer och strategier för att förändra företaget. Förändringsarbete sätts igång och målstyrda utvecklingssteg initieras, där varje utvecklingssteg tar kunden en bit mot ett agilare tillstånd. Faktiskt resultat är viktigt - varje utvecklingssteg som tas levererar nytta i verksamhet och affär. Cosaq hjälper kunden att definiera och ta konkreta steg i utveckling och förändring av affär, verksamhet och IT.

Kommunikation

Modeller, planer och strategier kommuniceras i organisationen så att de utgör den helhetsbild som krävs för att förändringsarbetet skall bli förankrat, från ledningen och ut i verksamheten. Detta är en förutsättning för att uppnå förändringsbenägenhet i organisationen.

Metodstöd

Cosaq kan inte förändra kunden, det måste kunden göra själv. Men Cosaq kan stötta kunden med teknik, metoder och strategi för att hjälpa organisationen till insikt och faktisk förändring och därmed ett mer agilt företag.