Börja i det lilla

På en enhet på ett stort svenskt industriföretag arbetar Cosaq tillsammans med verksamheten för att få igång en integrerad utveckling.

Ett stort fokus ligger på informationshanteringen, men projektet tar ett helhetsgrepp och knyter ihop affärsmål, tjänster mot kund och andra enheter internt, processer, information och IT-stöd. Cosaq bidrar med arkitekturkunskap och modelleringsledning. Satsningen får gehör i företaget och börjar sakta sprida sig till andra enheter.