Effektiv utveckling

Hos ett större industriföretag arbetar Cosaq aktivt med att få kunden att lyfta blicken från ren systemförvaltning till ett etablerat arbetssätt för integrerad, målstyrd verksamhets- och IT-utveckling.

Effekten av av att integrera verksamhets- och IT-utvecklingen innebär att verksamheten utvecklas betydligt effektivare än tidigare. Verksamheten tar regelbundet tydliga, målstyrda utvecklingssteg integrerat med anpassade IT-stöd. IT går från händelsestyrd förvaltning till att vara del av verksamhetsutvecklingen. Samarbetet mellan IT och verksamhet gör arbetet intressantare för alla deltagare, och alla kan känna att de jobbar med rätt saker.