Erfarenheter

Vi pratar inte bara om det - vi har gjort det också. Cosaq har varit involverade i kundernas införande av Enterprise Architecture och integrerad utveckling. Både som en del av en större satsning och som de som leder arbetet. Både när kunden har valt att börja i det lilla och när de har tagit ett helhetsgrepp för hela företaget.