Totalrenovering

På ett medelstort svenskt företag vill man gå från förvaltning och stagnation till ett tillstånd av ständig utveckling.

Cosaq i samverkan med några samarbetspartners inför en Enterprise Architecture, kontinuerlig integrerad utveckling, teamarbete och målstyrning för hela företaget, med direkt stöd från ledning och styrelse.

En sådan stor satsning tar givetvis tid och kräver uthållighet, men genom ett iterativt arbetssätt som levererar värde kontinuerligt skapas förankring både uppåt och nedåt i organisationen och därmed också förutsättningar att få fortsätta.

De nyttor som märks till att börja med är ökad inre effektivitet följt av förbättrade möjligheter att möta kundernas krav, såsom t.ex. möjlighet för kunden att utföra tjänster på webben.