Enterprise Architecture

Enterprise Architecture är en beskrivning av en organisations struktur tillsammans med riktlinjer för design och utveckling av organisationen. Den ger en sammanhängande bild av företaget hela vägen från affären till IT-stöden.

Vad är arkitektur? Arkitektur i en vid mening är både processen för och produkten av planering, design och konstruktion av form och funktion, som reflekterar såväl funktionella som andra behov. Den innehåller beskrivningar av verkligheten i form av ritningar, vilka definierar struktur och beteende hos det som har eller ska konstrueras.

En organisation har behov av många sådana beskrivningar, och traditionellt talar man om sådant som affärsarkitektur, verksamhetsarkitektur, IT-arkitektur och informationsarkitektur. Med Enterprise Architecture sammanförs dessa till en sammanhängande enhet, så att man får spårbarhet från affärsmål, över tjänster och processer ända ner till implementerade IT-stöd. Detta ger en gemensam helhetsbild för hela organisationen att samlas kring, tillsammans med detaljerade beskrivningar av de delar som så kräver.

Arkitekturella nivåer

EA Uppdelningen på olika arkitekturella nivåer inom en Enterprise Architecture skiljer sig något mellan olika författare och standarder, men i det stora hela säger de samma sak. På Cosaq har vi valt att prata om fem olika arkitekturella nivåer:

Arkitekten

En arkitekt är någon som har förmågan att se strukturer och samband, att fånga dessa i koncisa och lättförståeliga modeller och att formge och konstruera lösningar som svarar upp mot krav och behov. Denna roll behövs på alla ovanstående nivåer, och det finns specialiserade arkitekter på varje nivå.

Det finns också ett behov av någon som har en helhetsbild över hela organisationens arkitektur, som kan överblicka och binda samman de arkitekturella nivåerna. Denna roll kallas Enterprise Architect.

Standarder

Det finns många olika standarder för Enterprise Architecture framtagna - TOGAF, MODAF, DoDAF och Zachman Framework för att nämna de kändaste.

På Cosaq har vi målsättningen att känna till och kunna arbeta efter dessa standarder, men är i övrigt "standards-agnostiska". Om en kund har valt en viss standard följer vi givetvis den, annars plockar vi de bästa bitarna och utformar arkitekturen utefter kundens specifika behov.