Förändringsarbete

Att införa Enterprise Architecture och integrerad utveckling i en organisation kräver ett aktivt förändringsarbete.

All form av utveckling - vare sig det rör sig om affärsutveckling, förändrade arbetssätt eller nya IT-stöd - ställer krav på beteendeförändring. Om ett utvecklingsarbete ska kunna ge effekt ute i verksamheten och bidra till affären måste man säkerställa denna beteendeförändring. Det är inte något som sker av sig självt, utan kräver ett aktivt förändringsarbete.

Förankring i ledningen

Satsningen måste vara förankrad i ledningen. Ett engagemang och en förståelse för den resa företaget ger sig in på är förutsättningar för en lyckad förändring. Tydliga mål och god kommunikation från ledningen bidrar till förändringen.

Kommunikation och delaktighet

Medarbetarna måste förstå vad som sker och varför. Delaktighet i utvecklingsarbetet och en väl genomtänkt kommunikation bidrar till motivation och engagemang, vilket leder till en större benägenhet till förändring. Genom att prova i delar av organisationen och visa på nyttor, skapas nyfikenhet och viljan att vara med.

Iterativt och inkrementellt

Arbetet sker iterativt, så att man börjar i det lilla och låter det växa successivt. Det är viktigt att mäta och utvärdera kontinuerligt för att kunna styra i rätt riktning och ta rätt beslut. Genom det iterativa arbetssättet och inkrementella leveranser kommer nyttorna efterhand så att organisationen kan börja räkna hem investeringen.