Integrerad utveckling

Integrerad utveckling är en process för företagsgemensam utveckling, som sammanför affärs-, verksamhets- och IT-utveckling till en integrerad helhet. Kontinuerlig utveckling innebär att befinna sig i ett tillstånd av ständig utveckling. Enterprise Architecture är navet i organisationens kontinuerliga integrerade utveckling.

EA Integrerad utveckling säkerställer att affär, verksamhet och IT arbetar gemensamt med utvecklingen i företaget. Blandade kompetenser arbetar tillsammans mot gemensamt uppsatta mål, vilka styr mot affärsmålen. Genom att krocka marknadens krav, verksamhetens behov och teknikens möjligheter skapas ändamålsenliga lösningar och innovativa idéer. Arbetet sker iterativt för att stödja den lärande processen, och inkrementellt för att kontinuerligt leverera nyttor.

Kontinuerlig utveckling

Kontinuerlig utveckling innebär att utvecklingsprocessen alltid är igång. Att möta förändrade krav är att ständigt förändras. Genom att uppnå ett tillstånd av ständig förändring har organisationen större möjligheter att snabbt kunna möta upp mot marknadens krav och behov.

Navet i utvecklingen

EA Enterprise Architecture är navet i den kontinuerliga integrerade utvecklingen. Genom att tillföra struktur och tydliggöra samband ges ett stöd till organisationens utveckling. Den ger förutsättningar för affärsutvecklare och kopplar samman affär med verksamhet och IT. Den ger tydligt stöd för att utveckla verksamheten och ge koppling till affärsutveckling och IT-utveckling. Den skapar förutsättningar för IT att få en korrekt kravbild från verksamheten och banar väg för flexibel utvecklingsbar IT.