Samarbetspartners

Cosaq arbetar med ett nätverk av samarbetspartners för att kunna leverera de kompetenser som krävs.

Att arbeta med Enterprise Architecture, integrerad utveckling och förändringsarbete i företag kräver en palett av kompetenser. Vår modell för att få till det är att arbeta i ett nätverk av samarbetspartners.

Där Cosaq står för djup kompetens inom arkitektur och utveckling har vi samarbetspartners som kompletterar med kompetens inom t.ex. förändringsledning, kommunikation och projektledning.

Dessutom har vi samarbetspartners med liknande kompetens som vår för att säkerställa att vi själva följer med och ständigt utvecklas inom vårt kompetensområde, samt att kunna tillgodose de volymer som efterfrågas.

Vi är alltid intresserade av att utöka vårt nätverk och komplettera med nya samarbetspartners. Om detta verkar intressant vill vi gärna komma i kontakt med er för att diskutera vad ett samarbete skulle kunna innebära.