Koncept

Cosaq arbetar med några grundläggande koncept för att leverera värde till våra kunder.

Enterprise Architecture ger en gemensam helhetsbild över företaget, vilket ger möjlighet att bedöma konsekvenser av förändringar och förutsättningar för att skapa en ökad förändringsbarhet.

Integrerad utveckling sammanför affärs-, verksamhets- och IT-utveckling, vilket möjliggör ändamålsenliga lösningar, innovativa idéer och förändringsbenägenhet.

Införande av Enterprise Architecture och integrerad utveckling ställer krav på ett aktivt förändringsarbete och kommunikation.

Genom ett nätverk av samarbetspartners har vi tillgång till alla de kompetenser som krävs vid ett förändringsarbete.